Informacija apie vaikų priėmimą į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

Nuo 2022 m. sausio 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 15 d. patvirtintu sprendimu Nr. 1-1269 keičiamas Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitusioje priėmimo tvarkoje procesai ankstinami 1 mėnesiu.
Įsimintinos ir svarbios datos:
• Informaciją apie planuojamą priimti į įstaigą vaikų skaičių, priimamų vaikų amžių, ugdomąją kalbą, ugdymo metodiką įstaigos vadovas į IS suveda iki vasario 1 d.
• Nuo vasario 1 d. iki 15 d. IS tvarkytojas analizuoja pateiktus duomenis.
• Nuo vasario 15 d. iki 28 d. IS tvarkytojas patvirtina duomenis.
• Nuo kovo 1 d. iki 10 d. https://svietimas.vilnius.lt/ skelbiami duomenys tėvams.
• Grupių formavimas ankstinimas – nuo kovo 18 iki 31 d.
Tėvai negalės redaguoti ir pateikti prašymų grupių formavimo metu nuo kovo 18 iki 31 d.
Sutarčių pasirašymo terminas visus metus – 10 kalendorių dienų.
Susipažinti su naujuoju teisės aktu galite čia: (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=43d97f90623c11eca9ac839120d251c4)