Category "Renginiai"

Gerbiami Tėveliai,
dažniausiai kalbėdami apie apsinuodijimus akcentuojame mažų vaikų saugumą, tačiau apsinuodijimai yra aktuali tema visoms amžiaus grupėms. Dvi ūminių vaikų apsinuodijimų grupės yra skirstomos į iki mokyklinio amžiaus vaikai (0-6 metai) ir moksleiviai (7-17 metų). Noriu priminti: vaikų apsinuodijimas - II-a pagal dažnumą vaikų nelaimingų atsitikimų priežastis, todėl svarbu užkirsti kelią apsinuodijimų rizikai ir prisiminti prevencijos būdus kaip apsisaugoti. 💊🧪🚱
Visuomenės sveikatos specialistė Augustė
2022-11-23 Vilniaus lopšelyje-darželyje "Medynėlis" vyko miesto ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų konferencija. Ji organizuojama siekiant aptarti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų bendradarbiavimo galimybes siekiant kokybiško, inovatyviais metodais grįsto, vaikų ugdymosi bei sklandaus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo(si) tęstinumo.
Trumpai apie vykusią konferenciją (skaityti)
Projektu “Pedagogų bendradarbiavimas kuriant vaikams” buvo siekiama sustiprinti ugdymo įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų bendrystę, kuriant metodines priemones vaikams, kurios padėtų pasiekti aukštesnių vaikų ugdymo(si) rezultatų ir atskleistų jų gebėjimus.
Dalinamės Metodinių priemonių aplanku (peržiūrėti)