Parama

Tėveliai, ačiū Jums už skiriamas lėšas!

Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidedate prie mūsų įstaigos veiklos tobulinimo.


Padėkite mums augti

Skirkite savo 1,2% pajamų mokesčio sumos

Dėkojame už mums labai svarbią paramą.

Specialią prašymo formą FR0512/04 bei instrukciją kaip ją pildyti galite rasti VMI internetiniame puslapyje www.vmi.lt

Kaip ir kur pateikti prašymą?
Nusprendę 1,2 proc. savo pajamų mokesčio skirti lopšeliui-darželiui „Medynėlis“, turite užpildyti specialią prašymo formą FR0512/04 ir ją pateikti nurodytais būdais Valstybinei mokesčių inspekcijai:
-elektroniniu būdu (prisijungus prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) adresu https://deklaravimas.vmi.lt)
-išsiųsti paštu: VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui Neravų g. 8, 66257 Druskininkai
Prašymo forma ir pildymo taisyklės
Prašymo forma FR0512/04 pildoma tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis. Prašyme laukeliai pildomi taip:
1 – asmens kodas;
2 – telefono numeris;
3V – vardas;
3P – pavardė;
4 – adresas (miestas, gatvė, namo, buto numeris);
5 – įrašyti 2020;
6S – pažymima „X“ ženklu;
E1 – įrašyti 2;
E2 – įrašyti 190027375;
E4 – įrašyti 1,2 arba kitą nedidesnį skaičių, atitinkantį Jūsų skiriamą mokesčio dalį;
E5 – įrašyti mokestinį laikotarpį, kai mokesčio dalį pageidaujama skirti ilgiau kaip 1 metus (laikotarpis negali būti ilgesnis nei 2024 metai)
Asmuo, pateikęs prašymą – prašymą pasirašyti, taip pat nurodyti savo vardą ir pavardę.