Parama

Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“ paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas

Tėveliai (globėjai, rūpintojai), bendruomenės nariai ir visi geros valios piliečiai - ačiū Jums už skiriamas lėšas!


Padėkite mums augti

Skirkite savo 1,2% pajamų mokesčio sumos

    DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PARAMĄ