Parama

Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“ paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas

Tėveliai, ačiū Jums už skiriamas lėšas!

Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidedate prie mūsų įstaigos veiklos tobulinimo.


Padėkite mums augti

Skirkite savo 1,2% pajamų mokesčio sumos

Dėkojame už mums labai svarbią paramą.

Specialią prašymo formą FR0512/05 bei detalią instrukciją kaip ją pildyti galite rasti adresu https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/772189/Kaip+skirti+gyventoj%C5%B3+pajam%C5%B3+mokes%C4%8Dio+dal%C4%AF+%28GPM%29+paramai.pdf/3ca155be-f1c4-441e-e288-4d7ec36f461c?t=1644225218136