Apie mus
Čia dirba didelę profesinę patirtį turintys darbuotojai, mylintys ir rūpestingi, gebantys skirti dėmesį kiekvienam vaikui, siekiantys, kad vaikams čia būtų gera.
Grupės 2021-2022 m.m.

3 lopšelio grupės;

11 ikimokyklinio amžiaus grupių;

3 priešmokyklinio ugdymo grupės;

Ugdomoji kalba - lietuvių.

Projektas "Sveikatiada"
Nuo 2017 m. rudens mūsų darželis įsitraukė į respublikinį projektą "Sveikatiada"
Meninis projektas „Skambanti pasaka"
Kviečiame paminėti pasaulinę Dauno sindromo dieną ir sudalyvauti šalies ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų socialinėje akcijoje "Skirtingų kojinių šokis"!
Akcija vyks nuo 2022 m. vasario 21 d. iki 2022 m. kovo 25 d.
Dalyvaujantys akcijoje nuo 2022 m. vasario 21 d. iki 2022 m. kovo 4 d. turi užpildyti paraišką: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0HhAmXn2xLbm9A7iNYXAohnEpmzMl9VzD-TS7egsI0sSujg/viewform
Nuostatus rasite ČIA
Kviečiame bendradarbiauti ugdant vaikų pilietinę savimonę ir dalyvauti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų bei pedagogų meninės raiškos festivalyje „Lietuvos spalvos 2022“!
Norintys dalyvauti festivalyje, turi pateikti užpildytą dalyvio paraišką (Priedas Nr.1) bei vaizdo įrašą iki 2022 m. kovo 18 d. el. paštu: renginiai.medynelis@gmail.com.
Festivalio nuostatai
Priedas Nr. 1 Dalyvio paraiška
Gerbiami Tėveliai,
Vadovaudamiesi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 1-1247 „Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo pakeitimo" 11.2.2. ir 11.2.11. papunkčiais,
2022 m. vasario 3 d. patvirtintas Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“ informavimo apie vaiko nelankytas dienas dėl ligos ar kitų priežasčių tvarkos aprašas. Kviečiame susipažinti čia
- Praleistų dienų pateisinimo forma (dėl ligos) Word versija
- Praleistų dienų pateisinimo forma (dėl kitų priežasčių) Word versija