Prašymų formos

Gerbiami Tėveliai, prašymus administracijai galite pateikti perduodant užpildytą prašymą grupės mokytojai, siunčiant elektroniniu paštu: rastine@medynelis.vilnius.lm.lt arba medynelis.sekretore@gmail.com.
Užpildytas pateisinimų formas dėl ligos ar kitų priežasčių dėl nelankytų dienų galite įkelti į el. dienyną "Mūsų darželis".
Prašymas dėl išbraukimo iš sąrašų
Prašymas pateisinti praleistas dienas (dėl ligos)
Prašymas pateisinti praleistas dienas (dėl kitų priežasčių)
Prašymas dėl mokesčių taikymo, kai šeima gauna socialinę pašalpą
Bendra forma
Prašymas pritaikyti lengvatą
Prašymas dėl pažymos išdavimo
Prašymas priimti vaiką į priešmokyklinio ugdymo grupę
Prašymas perkelti vaiką į kitą grupę
Prašymas dėl sutarties nutraukimo (kai vaikas nepradėjo lankyti įstaigos)