ŠALIES IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ BENDRYSTĖS PROJEKTO „PEDAGOGŲ BENDRADARBIAVIMAS KURIANT VAIKAMS“

Projektu “Pedagogų bendradarbiavimas kuriant vaikams” buvo siekiama sustiprinti ugdymo įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų bendrystę, kuriant metodines priemones vaikams, kurios padėtų pasiekti aukštesnių vaikų ugdymo(si) rezultatų ir atskleistų jų gebėjimus.
Dalinamės Metodinių priemonių aplanku (peržiūrėti)