Administracija

DIREKTORĖ
Vijolė Leleikienė
ddw_921909 rastine@medynelis.vilnius.lm.lt
Pavaduotoja ugdymui
Irena Kapustienė

ddw_921909

pavaduotoja.ugdymui. medynelis@gmail.com
Pavaduotoja ūkiui
Jolita Pališauskienė
ddw_921909 medynelis@gmail.com
Sekretorė
Indrė Ignatavičiūtė
ddw_921909 rastine@medynelis.vilnius.lm.lt

PAGALBOS VAIKUI SPECIALISTAI

LOGOPEDĖS DARBO GRAFIKAS