Teisės aktai ir darželio tvarkos

Teisės aktai
Lietuvos respublikos švietimo įstatymas   Įsakymas Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 pakeitimo   Įsakymas dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo   Įsakymas dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo    
Darželio tvarkų aprašai
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas