Strateginis planas 2020-2024 m.

Vilniaus L/D "MEDYNĖLIS" 2020 - 2024 M. STRATEGINIS PLANAS