Vilniaus lopšelis-darželis „Medynėlis” pažymi Pasaulinę autizmo supratimo dieną