Specialistai

LOGOPEDO PATARIMAI:
- Kaip išmokyti vaiką taisyklingai laikyti pieštuką
- Logopedo darbas
- Mokomės taisyklingai tarti garsus
- Kaip ugdyti vaiko kalbą
SPECIALUSIS PEDAGOGAS:
Apie vaikų savarankiškumą "Aš jau moku pats!"