Specialistai

LOGOPEDO PATARIMAI:
- Logopedo darbas
- Mokomės taisyklingai tarti garsus
- Kaip ugdyti vaiko kalbą
SPECIALUSIS PEDAGOGAS:
Apie vaikų savarankiškumą "Aš jau moku pats!"
MENINIO UGDYMO PEDAGOGAS:
"Trys avietės" - muzikos, ritmo ir plastikos žaidimai