Specialistai

MOKYTOJO DIENORAŠTIS:
KALBU VAIKAMS. Eiliuotų kūrinėlių rinkinys
LOGOPEDO PATARIMAI:
- Kaip išmokyti vaiką taisyklingai laikyti pieštuką
- Logopedo darbas
- Mokomės taisyklingai tarti garsus
- Kaip ugdyti vaiko kalbą
SPECIALUSIS PEDAGOGAS:
Apie vaikų savarankiškumą "Aš jau moku pats!"
Į pagalbą ugdytojams: Žaidimai dėmesio lavinimui