Aplinkos pritaikymas

Ugdymo įstaigos prieinamumo vertinimą galite pamatyti čia: stasis.lt (Vilniaus lopšelis-darželis "Medynėlis")