Apie mus

PEDAGOGAI

Pedagogai

 

 

Čia dirba didelę profesinę patirtį turintys darbuotojai, mylintys ir rūpestingi, gebantys skirti dėmesį kiekvienam vaikui, siekiantys, kad vaikams čia būtų gera. Jaukioje aplinkoje vaikus ugdo kompetentingi, aukštos kvalifikacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, ieškantys naujų ugdymo formų ir metodų iškeltiems ugdymo prioritetams siekti. Lopšelyje-darželyje dirba patyręs logopedas, psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas ir meninio ugdymo pedagogas. Kolektyvo įsitikinimu, kiekvienas vaikas yra kūrybingas, todėl prioritetine ugdymo kryptimi pasirinktas meninis vaikų ugdymas. Čia kiekvienas vaikas gali išreikšti save šokio, dainavimo, lipdymo iš molio ir kitomis kūrybinės raiškos priemonėmis.
Didelis dėmesys skiriamas sveikatos puoselėjimui ir saugumui. Darželio teritorija aptverta, aikštelėse įrengtos aktyvaus judėjimo ir poilsio zonos.

PRIORITETAI

UGDYMAS

Ugdymo kokybės užtikrinimas, ugdymo planų optimalus realizavimas tenkinant vaikų, tėvų bei bendruomenės narių poreikius;

BENDRUOMENĖ

Bendruomenės socialinių ryšių plėtojimas.

APLINKA

Palankaus mikroklimato kūrimas, saugios ir sveikos ugdymo(-si) aplinkos kūrimas;

MOKYMASIS

Pedagogams ir kitiems darbuotojams galimybių mokytis visą gyvenimą sudarymas.

VIZIJA
MISIJA
FILOSOFIJA

 

 

1


Apie darželį

Vilniaus lopšelis-darželis „Medynėlis” duris vaikams atvėrė 1973 m. balandžio 13 d. kaip Vilniaus lopšelis-darželis Nr.139. Vėliau jam buvo suteiktas ,,Medynėlio” vardas, simbolizuojantis draugišką ir saugią ikimokyklinio ugdymo įstaigą, lyg užuovėją liauniems medeliams.
Lopšelis-darželis „Medynėlis“ drauge su ugdytinio šeima siekia aukštos vaikų ugdymo kokybės, diegia ikimokyklinio ugdymo naujoves. Skatinamas aktyvus tėvų dalyvavimas ekologiniame darželio aplinkos tvarkymo projekte „Žydintis darželis“. Tėvai yra aktyvūs bendruomenės nariai, padedantys spręsti aktualius įstaigos veiklos klausimus, dalyvauja kasmetiniuose meniniuose projektuose, parodose, šventėse ir kituose renginiuose.

Medine iskaba1

Himnas

Atėjome čionai mažyčiai,
Dar nemokėjom žodžio pasakyti,
O šiandien mokame skaičiuoti,
Ir piešti, šokti ir lipdyti.
Mes vaikučiai, MEDYNĖLIO,
Esam šaunūs ir linksmi.
Gal truputį ir padūkę,
Bet laimingi ir mieli.
O kiek draugų mes čia sutikom,
Ir kaip mums gera būt kartu.
Skrajojam tarsi pievoje drugeliai,
Čia linksma, gera ir smagu.