Apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus (iki 7 m.)