Vilniaus miesto ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų metodinė – praktinė konferencija „Talentas + Kūrybinės idėjos + Bendrystė + Inovacijos 2022“

2022-11-23 Vilniaus lopšelyje-darželyje "Medynėlis" vyko miesto ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų konferencija. Ji organizuojama siekiant aptarti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų bendradarbiavimo galimybes siekiant kokybiško, inovatyviais metodais grįsto, vaikų ugdymosi bei sklandaus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo(si) tęstinumo.
Trumpai apie vykusią konferenciją (skaityti)