Parama

Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“ paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas

Tėveliai, ačiū Jums už skiriamas lėšas!

Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidedate prie mūsų įstaigos veiklos tobulinimo.


Padėkite mums augti

Skirkite savo 1,2% pajamų mokesčio sumos

Dėkojame už mums labai svarbią paramą.